Wiipurilaisen Osakunnan virkailijahaku vuonna 2019

Wiipurilaisen Osakunnan virkailijahaku päättyy tiistaina 20.11. kello 23:59, ja hakemukset lähetetään sähköpostitse sihteerille (sihteeri@wiipurilainenosakunta.fi). Hakemuksessa tulee mainita ainakin nimi, haettavat virat ja toimikuntapaikat, sekä aika ja paikka. Suotavaa on myös liittää mukaan perustelut luettavaksi kokoukselle, eritoten jos et itse pääse vaalikokoukseen paikalle. Myös vaalikokouksessa 27.11. on mahdollista asettua ehdolle. Voit myös hakea yhdessä toisen osakuntalaisen kanssa. Tällöin pyydän, että molemmat lähettävät erillisen hakemuksen, jossa ilmoitatte hakevanne virkaa yhdessä.

Jos sinulle herää kysymyksiä virkailijahausta, ole yhteydessä suoraan minuun. Jos olet kiinnostunut jostain tietystä virasta, kannattaa ottaa yhteyttä nykyiseen tai entiseen viranhaltijaan

Haettavat virat ja edustustehtävät on lueteltuna alla. Tähtimerkintä (*) viittaa siihen, että kyseinen viranhaltija kuuluu osakuntaneuvostoon.

Varakuraattori *

Taloudenhoitaja (kaksivuotinen virka) *

Sihteeri *

Isäntä *

Emäntä *

Toiminnanohjaaja *

Ulkoasiainneuvos*

Tiedotusneuvos *

Huoneistoneuvos *

Koulutusneuvos *

Järjestösihteeri

Ulkoasiainsihteeri

Maakuntasihteeri

Kulttuurisihteeri

Pamausmestari

Seniorisihteeri

Asuntolasihteeri

Fuksisihteeri

Abi-infosihteeri

Liikuntasihteeri

Willin päätoimittaja (kaksivuotinen kausi)

Laulunjohtaja

Kirjaston- ja arkistonhoitaja

Verkkovastaava

Valokuvaaja

Apuemäntiä (yleensä 8-10 kpl)

Apuisäntiä (yleensä 8-10 kpl)

2 toiminnantarkastajaa
2 varatoiminnantarkastajaa

Haettavat toimikuntapaikat:

Asuntolatoimikunta (max 6 jäsentä asuntolasihteerin ja varakuraattorin lisäksi)

Koulutustoimikunta

Tiedotustoimikunta

Ohjelmatoimikunta

Ulkoasiaintoimikunta

Willin toimituskunta

Lisäksi vielä Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön hallitukseen:
1 valmistunut jäsen (kolmivuotiskausi)
1 opiskelijajäsen (kaksivuotiskausi)
 ja Stipendisäätiöön:
1 tilintarkastaja (KHT)
1 varatilintarkastaja
Edustustehtävät:

Itäsuomalainen valtuuskunta (kaksi jäsentä kuraattorin lisäksi)

Domus Gaudiumin osakuntatilojen huoneistotoimikunta (kaksi jäsentä huoneistoneuvoksen lisäksi)

Hakekaa ahkerasti ja rakastakaa osakuntaa!