Osakunnan asuntohaku alkaa

Wiipurilaisen Osakunnan vuoden 2019 varsinainen asuntohaku alkaa 26.2.2019
klo 12.00 ja päättyy 26.3.2019 klo 21.00.

Asuntoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan varsinaiset jäsenet tai ulkojäsenet.
Jos asuntoa hakee useampi henkilö yhdessä, ainakin yhden heistä on oltava Wiipurilaisen
Osakunnan varsinainen jäsen tai ulkojäsen. Asunnot jaetaan opintopisteiden ja osakunta-
aktiivisuuden perusteella.

Vuoden 2019 asuntohaussa myönnetään alla lueteltuihin osakunnan asuntoihin
asumisoikeus pääsääntöisesti ajalle 1.9.2019–31.8.2021:

Mäkelänrinne 5 A 78    18 m2
Mäkelänrinne 5 A 34    18 m2
Mäkelänrinne 5 A 38    18 m2
Mäkelänrinne 5 A 36    28 m2
Mäkelänrinne 5 A 31    28 m2
Mäkelänrinne 5 A 33    47 m2

Sturenkatu 35 C 34    27 m2
Helsinginkuja 4 E 99    25 m2

Lisäksi asuntohaussa myönnetään alla lueteltuihin osakunnan asuntoihin asumisoikeus
ajalle 1.9.2019-31.8.2020:

Mäkelänrinne 5 A 71    28 m2
Mäkelänrinne 5 A 77    47 m2
Sturenkatu 37-41 N 132    29 m2

Hakijoita kehotetaan perehtymään asuntohaun ohjeisiin ja asuntolaohjesääntöön sekä
täyttämään hakulomakkeen kaikki sivut huolellisesti. Hakulomake ja asuntolaohjesääntö
löytyvät osakunnan internetsivuilta. Asuntolaohjesääntö ja
hakuohjeet löytyvät myös osakunnan ilmoitustaululta.

Haku järjestetään ensimmäistä kertaa sähköisessä muodossa. Varsinaiseen
hakulomakkeeseen täytetään hakijaa, haettavaa asuntoa ja osakuntatoimintaa koskevat
tiedot. Opintosuoritusote, todistus osakunnan jäsenyydestä sekä muut mahdolliset liitteet
toimitetaan asuntolasihteerille sähköpostitse osoitteeseen asuntolasihteeri@wiipurilainenosakunta.fi

Mäkelänrinteestä asuntoa hakeville: YOAS on päättänyt, että vuokrasopimusten
solmimisen ja uusimisen yhteydessä asukkaan on sitouduttava ottamaan kotivakuutus.

Tiedostot

Lisätietoja antaa

Aino Lehtisalo
Osakunnan asuntolasihteeri

asuntolasihteeri@wiipurilainenosakunta.fi
050 336 4949 (mieluiten viestillä)