Wiipurilaisen Osakunnan asuntohaku 2020

Wiipurilaisen Osakunnan vuoden 2020 varsinainen asuntohaku alkaa tänään 24.2. ja päättyy 27.3.2020 klo 21.00. Haku järjestetään sähköisesti osoitteessa  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Dr6DUcsCi_YZ6_JrFFh3GWbNJWvtgiAnSm7Xj_EG__J2VA/viewform.

Liitteistä löydät pisteytysohjeen. Tutustu siihen huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä!

Asuntoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan varsinaiset jäsenet tai ulkojäsenet. Jos asuntoa hakee useampi henkilö yhdessä, ainakin yhden heistä on oltava Wiipurilaisen Osakunnan varsinainen jäsen tai ulkojäsen. Asunnot jaetaan opintopisteiden ja osakunta- aktiivisuuden perusteella.

Vuoden 2020 asuntohaussa myönnetään alla lueteltuihin osakunnan asuntoihin asumisoikeus pääsääntöisesti ajalle 1.9.2020–31.8.2022:

Mäkelänrinne 5 A 74 18 m2
Mäkelänrinne 5 A 14 28 m2
Mäkelänrinne 5 A 26 28 m2
Mäkelänrinne 5 A 31 28 m2
Mäkelänrinne 5 A 32 28 m2
Mäkelänrinne 5 A 35 28 m2
Mäkelänrinne 5 A 72 28 m2
Mäkelänrinne 5 A 75 28 m2
Mäkelänrinne 5 A 76 28 m2
Mäkelänrinne 5 A 27 47 m2
Mäkelänrinne 5 A 37 47 m2
Mäkelänrinne 5 A 73 47 m2
Mäkelänrinne 5 A 77 47 m2

Sturenkatu 37-41 N 132 29 m2
Aleksis Kiven katu 12 C 110 29 m2

Hakijoita kehotetaan perehtymään asuntohaun ohjeisiin ja asuntolaohjesääntöön sekä täyttämään hakulomakkeen kaikki sivut huolellisesti. Hakulomake ja asuntolaohjesääntö löytyvät osakunnan internetsivuilta. Asuntolaohjesääntö ja hakuohjeet löytyvät myös osakunnan ilmoitustaululta.

Haku järjestetään jälleen sähköisessä muodossa. Varsinaiseen hakulomakkeeseen täytetään hakijaa, haettavaa asuntoa ja osakuntatoimintaa koskevat tiedot. Opintosuoritusote, todistus osakunnan jäsenyydestä sekä muut mahdolliset liitteet toimitetaan asuntolasihteerille sähköpostitse osoitteeseen asuntolasihteeri@wiipurilainenosakunta.fi

Tiedostot

Lisätietoja antaa

Aino Korhonen

Osakunnan asuntolasihteeri

040 039 8790 (viestillä)