Wiipurilaisen osakunnan varsinainen asuntohaku 2021

Wiipurilaisen Osakunnan vuoden 2021 varsinainen asuntohaku alkaa tänään 22.2. klo 12.00 ja päättyy 22.3.2021 klo 21.00. Haku järjestetään sähköisesti osoitteessa https://forms.gle/h98eHUV3nxMh5EtV6.

Liitteistä löydät pisteytysohjeen. Tutustu siihen huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä!

Asuntoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan varsinaiset jäsenet tai ulkojäsenet. Jos asuntoa hakee useampi henkilö yhdessä, ainakin yhden heistä on oltava Wiipurilaisen Osakunnan varsinainen jäsen tai ulkojäsen.

Asunnot jaetaan opintopisteiden ja osakunta- aktiivisuuden perusteella.

Vuoden 2021 asuntohaussa myönnetään alla lueteltuihin osakunnan asuntoihin asumisoikeus pääsääntöisesti ajalle 1.9.2021–31.8.2023:

Mäkelänrinne 5 A 34 18 m2

Mäkelänrinne 5 A 38 18 m2

Mäkelänrinne 5 A 78 18 m2

Mäkelänrinne 5 A 36 28 m2

Mäkelänrinne 5 A 71 28 m2

Mäkelänrinne 5 A 72 28 m2

Mäkelänrinne 5 A 75 28 m2

Mäkelänrinne 5 A 33 47 m2

Sturenkatu 35 C 34 27 m2

Aleksis Kiven katu 12 C 110 29m2

Helsinginkuja 4 E 99 25 m2

Hakijoita kehotetaan perehtymään asuntohaun ohjeisiin ja asuntolaohjesääntöön sekä täyttämään hakulomakkeen kaikki sivut huolellisesti. Hakulomake ja asuntolaohjesääntö löytyvät osakunnan internetsivuilta. Asuntolaohjesääntö ja hakuohjeet löytyvät myös osakunnan ilmoitustaululta.

Haku järjestetään jälleen sähköisessä muodossa. Varsinaiseen hakulomakkeeseen täytetään hakijaa, haettavaa asuntoa ja osakuntatoimintaa koskevat tiedot. Opintosuoritusote, todistus osakunnan jäsenyydestä sekä muut mahdolliset liitteet toimitetaan asuntolasihteerille sähköpostitse osoitteeseen asuntolasihteeri@wiipurilainenosakunta.fi

Lisätietoja antaa

Milla Muttonen

Wiipurilaisen Osakunnan asuntolasihteeri

asuntolasihteeri@wiipurilainenosakunta.fi

044 9878059