Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön apurahahaku 2022

Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Apurahat on tarkoitettu
ensisijaisesti Helsingin yliopistossa ja toissijaisesti muussa pääkaupunkiseudulla toimivassa korkeakoulussa
tutkintoaan suorittaville opiskelijoille.


Hakuaika alkaa 1.12.2021 ja päättyy 31.1.2022 klo 23.59. Ajoissa saapuneiksi katsotaan hakemukset, jotka
on jätetty hakuajan päättymiseen mennessä säätiön sähköiseen apurahahakujärjestelmään. Myöhästyneitä
hakemuksia ei käsitellä.


Säätiön hallitus suosittelee hakemusten lähettämisessä ottamaan huomioon, että hakemuksiin tarvitaan
erilaisia tietoja ja liitteitä. Hakemuksen täyttäminen kannattaa siis aloittaa ajoissa, esimerkiksi muutama
päivä ennen hakuajan päättymistä.


Hakulomake on saatavilla Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön sähköisessä apurahakujärjestelmässä.
Samalla lomakkeella voi hakea yhtä tai useampaa apurahaa.

Sähköinen apurahahakujärjestelmä löytyy osoitteesta https://wiipurilainenosakunta.apurahat.net/login.aspx

Alla olevista apurahahakuohjeista löytyy tarkemmat tiedot järjestelmän käytöstä sekä apurahoista.