Wiipurilaisen Osakunnan varsinainen asuntohaku 2022

Wiipurilaisen Osakunnan vuoden 2022 varsinainen asuntohaku alkaa tänään 21.2.2022 klo 12.00 ja päättyy 25.3.2022 klo 21.00. Haku tapahtuu sähköisesti oheisella lomakkeella: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMPGcecdZ2RihEoMIIaRPYPKtuX6VArMK5Pags8-Knig_iQ/viewform?usp=sf_link 

Liitteistä löydät pisteytysohjeen, tutustu siihen huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä!

Asuntoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan varsinaiset jäsenet tai ulkojäsenet.  Jos asuntoa hakee useampi henkilö yhdessä, ainakin yhden heistä on oltava Wiipurilaisen Osakunnan varsinainen jäsen tai ulkojäsen. Asunnot jaetaan opintopisteiden ja osakunta-aktiivisuuden perusteella. 

Vuoden 2021 asuntohaussa myönnetään alla lueteltuihin osakunnan asuntoihin asumisoikeus pääsääntöisesti ajalle 1.9.2022–31.8.2024

Mäkelänrinne 5 A 14    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 26    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 27    47 m2 

Mäkelänrinne 5 A 31    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 32    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 35    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 36    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 37    47 m2 

Mäkelänrinne 5 A 73    47 m2

Mäkelänrinne 5 A 74    18 m2

Mäkelänrinne 5 A 76    28 m2

Mäkelänrinne 5 A 77    47 m2

Sturenkatu 37-41 N 132    29 m2

Hakijoita kehotetaan perehtymään asuntohaun ohjeisiin ja asuntolaohjesääntöön sekä täyttämään hakulomakkeen kaikki sivut huolellisesti. Hakulomake ja asuntolaohjesääntö löytyvät osakunnan internetsivuilta. 

Haku järjestetään sähköisenä. Varsinaiseen hakulomakkeeseen täytetään hakijaa, haettavaa asuntoa ja osakuntatoimintaa koskevat tiedot. Opintosuoritusote, todistus osakunnan jäsenyydestä sekä muut mahdolliset liitteet toimitetaan asuntolasihteerille sähköpostitse osoitteeseen asuntolasihteeri@wiipurilainenosakunta.fi

Mäkelänrinteestä asuntoa hakeville: YOAS on päättänyt, että vuokrasopimusten solmimisen ja uusimisen yhteydessä asukkaan on sitouduttava ottamaan kotivakuutus. 

Lisätietoja asunnoista ja hausta antaa Wiipurilaisen osakunnan asuntolasihteeri: 

Tuulia Kettunen

asuntolasihteeri@wiipurilainenosakunta.fi

040 1452004

 

Asuntohakuohjeet 2022

Asuntohakurekisteriseloste 2022

Asuntolaohjesaanto_hyv 1.10.2013