Funktionärer 2024

Jussi Pakkasvirta

Inspektor

Patrik Nurminen

Kurator

Styrelsen

Vilja Antikainen

Vicekurator

Aleksei Goldberg

Sekreterare

Matti Pellinen

Skattmästare

Otso Kaihilahti

Programchef

Enni Saukkonen

Informationchef

Tanja Tiainen & Sara Vänttilä

Värdor

Ilona Jalkanen & Veera Lautala

Värdinnor

Vertti Vanonen

Lokalintendent

Sampo Äijälä & Olli-Aaron Kaskinen

Gulischefer

Riina Melto

Ansvarig för internationella relationer

Ulriikka Kaskinen & Heta Korhonen

Utbildningschefer

Funktionärer

Marika Jegoroff & ELina Lyytikäinen

Kulturansvarig

Leevi Härkönen & Johan van der Meer

Webmaster

Niina Koistinen

Sekreterare för internationella relationer

Riina Melto & Helmi Pykäläinen

Sångledare

Rasmus Kareinen

Bostadssekreterare

Joa Jurvanen

Föreningsekreterare

Riina Melto & Helmi Pykäläinen

Årsfestmarskalker

Tuulia Kettunen & Aaron Iitiä

Chefredaktörer för Willi

Nea Salo & Samuli Huuhilo

Landskapssekreterare

Milla Muttonen & Sohvi Niemi

Idrottsansvariga

Sohvi Niemi

Pamausmästare

Aino Korhonen

Seniorsekreterare

Pekka Aalto, Eetu Pakkanen & Sami Sidoroff

Fotografer

Aaron Iitiä & Tatu Skyttä

Historiografer

Leevi Härkönen & Helmi Pykäläinen

Grafiker

Joa Jurvanen & Ulriikka Roiha

jämlikhetsansvariga

Hjälpvärdinnor

Pekka Aalto

Ada Heikkinen

Evgeni Jokiniemi

Aino Korhonen

Salla Kuningas

Sofia Luukko

Kerttu Mattila

Adrian van der Meer

Ella Miikki

Matleena Parkko

Anton Seppänen

Vertti Vanonen

Hjälpvärdar

Ville Huuhilo

Rasmus Kareinen

Niina Koistinen

Niklas Latto

Riina Martikainen

Anni Nousiainen

Jussi Oikkonen

Noora Peltoniemi

Maija Pohjonen

Viivi Ovaskainen

Nea Salo

Enni Saukkonen

Sami Sidoroff

Utskott

Bostadutskottet

Samuli Huuhilo
Ville Huuhilo
Evgeni Jokiniemi
Alina Kilpeläinen
Ansa Kilpeläinen
Milla Muttonen
 

Programutskottet

Tero Hirvonen
Anni Huomolin
Ulriikka Kaskinen
Heta Korhonen
Niklas Latto
Anton Seppänen
Vilma Väliketo
Sampo Äijälä
 
Utbildningsutskottet
Marika Jegoroff
Alina Kilpeläinen
Ansa Kilpeläinen
Aino Korhonen
Elina Lyytikäinen
Ella Miikki
Anni Nousiainen
Viivi Ovaskainen
Eetu Pakkanen
Nea Salo
Vilma Väliketo
 
Disciplinutskottet
Joa Jurvanen (jämlikhetsansvarig)
Ulriikka Roiha (jämlikhetsansvarig)
Patrik Nurminen
Vilja Antikainen
Otso Kaihilahti
Tanja Tiainen
Sara Vänttilä
Utskottet för internationella relationer
 
Aaron Iitiä
Ilona Jalkanen
Hilpi Lyytikäinen
Riina Martikainen
Johan van der Meer
Jussi Oikkonen
Enni Saukkonen
Tanja Tiainen  
Pekka Sutinen
 

Informationutskottet

Vilja Antikainen
Oscar Arminen
Anni Huomolin
Niina Koistinen
Milla Muttonen
Nea Salo
Tanja Tiainen
Sara Vänttilä
 

Willis redaktion

Pekka Aalto
Vilja Antikainen
Oscar Arminen
Ada Heikkinen
Ulriikka Kaskinen
Seppo Kivimäki
Salla Kuningas
Riina Martikainen
Milla Muttonen
Siiri Näränen
Jussi Oikkonen
Nea Salo
Enni Saukkonen
Jaakko Tanhola
Tanja Tiainen
Vertti Vanonen
Sara Vänttilä
 
Kummitoimikunta (Stödpersonal för nya medlemmar)
Leevi Härkönen
Otso Kaihilahti
Heta Korhonen
Sofia Luukko
Vilma Väliketo 
 

Representanter

HTK

Vertti Vanonen

Siiri Näränen

Jaakko Tanhola

huoneistoneuvos@wiipurilainenosakunta.fi

Osakuntalainen Unioni ry

Joa Jurvanen

jarjestosihteeri@wiipurilainenosakunta.fi

Stipendiefondens styrelse

Olli-Aaron Kaskinen  (sekreterare och styrelsemedlem)

Anton Falkenberg (styrelsemedlem)

Juho Myyryläinen (styrelsemedlem)

Patrik Nurminen (styrelsemedlem)

Vilja Antikainen (styrelsemedlem)

Alli Tanhola (styrelsemedlem)

Antti Silvolahti (styrelsemedlem)

Mikko Eronen (ombudsman)

Studentbostadfondens styrelse

Aino Korhonen

Vilma Väliketo

Nationernas Samdelegation ry.

Östfinska delegationen

Ella Miikki

Vilma Väliketo