Wiborgska Nationen

Wiborgska Nationen (numera Wiipurilainen Osakunta, WiO) är den äldsta finskspråkiga av de 15 nationerna vid Helsingfors Universitetet. Dess verksamhet har varit aktiv sedan grundläggningsåret 1653.

Ursprungligen grundades nationerna i Helsingfors för att hålla de vilda studenterna i styr och ordning. Sedan dess har denna uppgift blivit mer symbolisk, men fortfarande övervakas nationsverksamheten av professorn vid Universitetet, inspector. I dag samlar Wiipurilainen Osakunta under samma tak studenter från södra Karelen men numera också andra delar av landet. Nationen bjuder i tvärvetenskaplig miljö mångsidigt aktivitet till sina medlemmar. Regelbundna nationsmöten är ryggraden av verksamheten men också kultur, sport samt förstås akademiska fester ordnas varje vecka. Nationen har sammanlagt aktiva 190 medlemmar.

Nationens mission i dag är att förena nationsmedlemmar, upprätthålla relationer till stamregionen och sköta om den karelska kulturen. Nationen stöder sina medlemmars andliga och sociala strävan samt bjuder på studentbostäder. Nationens stipendiestiftelse delar också varje stipendier till forskningsarbetet samt aktiva nationsmedlemmar.

Efter flera decennier i Kronohagen flyttade nationen  år 2009 till den såkallade Tredje Studenthuset på Allkärrsgatan. I de nya utrymmen håller hus också Karjalainen Osakunta och Kymenlaakson Osakunta liksom tidigare i Elisabetsgatans nationslägenhet. I nationsutrymmen finns TV, radio, DVD-spelare, Playstation, dator med bredband och flygel samt ett bred utbud dagstidningar.

Wiipurilainen Osakunta har blivit ett annat hem till många studerande. Välkommen med!