Virkaesittely

Tähdellä (*) merkityt virkailijat kuuluvat osakuntaneuvostoon.

Wiipurilaisen Osakunnan virat:

 

Kuraattori *

Kuraattori johtaa Osakunnan toimintaa, valvoo Osakunnan sääntöjen ja ohjesääntöjen noudattamista sekä vastaa Osakunnan ulkosuhteista. Osakunnan ulkosuhteita kuraattori hoitaa osallistumalla mahdollisuuksiensa mukaan Helsingin yliopiston tilaisuuksiin ja muiden sidosjärjestöjen tilaisuuksiin. Kuraattori kuuluu virkansa puolesta osakuntaneuvostoon toimien sen puheenjohtajana. Kuraattori kutsuu osakuntaneuvoston koolle ja laatii osakuntaneuvoston asialistan yhdessä sihteerin kanssa. Kuraattori kuuluu virkansa puolesta virkakautensa ajan Seniores Wiburgenses yhdistyksen hallitukseen, Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön hallitukseen, YOAS:n hallitukseen sekä toimii Osakunnan edustajana OYV:n kokouksissa. Kuraattorin tehtävänä on näissä yhteyksissä valvoa Osakunnan etuja ja toimia yhteydenpitäjänä osakunnan ja järjestön välillä.

Varakuraattori *

Varakuraattori toimii kuraattorina kuraattorin ollessa estynyt. Kuraattorin ollessa estynyt varakuraattori hoitaa kuraattorille kuuluvat tehtvät, toiminnot ja edustukset. Varakuraattori edistää Osakunnassa asioiden hoitumista ja keventää kuraattorin työtaakkaa hoitamalla tiettyjä projekteja tapauskohtaisesti. Varakuraattori osallistuu Osakunnan toimintaan kaikilla tasoilla ja valvoo asioiden sujumista. Varakuraattori toimii asuntolatoimikunnan puheenjohtajana ja hoitaa asuntohakuun sekä asuntoihin liittyviä tehtäviä.

Taloudenhoitaja * (virkakausi 2 vuotta)

Taloudenhoitajan tehtävänä on huolehtia Osakunnan päivittäisestä rahaliikenteestä ja suunnitella yhdessä osakuntaneuvoston kanssa rahankäyttöä pitemmällä aikavälillä. Taloudenhoitaja laatii talousarviot, huolehtii kirjanpidosta ja tekee tilinpäätökset. Osakunnan talous toimii varsin suoraviivaisesti ja kirjanpitoon liittyvät asiat pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisina. Taloudenhoitajalla ei siis välttämättä tarvitse olla kokemusta kirjanpidosta, mutta perusteiden hallinnasta on toki apua. Kirjanpidosta selviää kuitenkin maalaisjärjellä ja tärkeintä taloudenhoitajan virassa on pitää erilaiset lippuset ja lappuset järjestyksessä, sekä huolehtia avustusten hausta ja laskujen maksamisesta ajallaan. Huolellisuus on kirjanpitotaitoja tärkeämpää. Virkansa puolesta taloudenhoitaja kuuluu osakuntaneuvosto joka kokoontuu ennen Osakunnan kokousta ja valmistelee käsiteltäviä asioita

Sihteeri *

Sihteeri pitää pöytäkirjaa Osakunnan ja osakuntaneuvoston kokouksissa ja kuuluu virkansa puolesta neuvostoon. Sihteeri toimii Osakunnan yhteyshenkilönä vastaten Osakunnan postista ja ylläpitäen omalta osaltaan suhteita muihin osakuntiin ja järjestöihin. Osakunnan sihteerillä on nimenkirjoitusoikeus.

Isäntä *

Osakunnan isäntä hoitelee käytännön asioita apuisäntiensä kanssa. Isäntä huolehtii ensinnäkin siitä, että WiO:n päivystysviikolla (n. joka kolmas viikko) osakuntahuoneistoa on valvomassa päivystäjä eli apuisäntä. Tapahtumissa, kuten kokouksissa, kalusteet laittaa paikoilleen ja korjaa isännistö. Juhlissa tehtävänä on hoitaa juomat pöytään tai tarjolle, ja juomana harvoin kelpaa Helsingin vesi, eli erästäkin monopolia Osakunta tukee huomattavasti. Juhlien järjestelyissä isännistön tehtävänä on myös auttaa emännistöä parhaan kykynsä mukaan. Isäntä kuuluu virkansa puolesta osakuntaneuvostoon ja ohjelmatoimikuntaan.

Emäntä *

Emäntä vastaa tarvittaessa Osakunnan eri tapahtumien keittiöön liittyvistä käytännönjärjestelyistä. Tällaisia tapahtumia ovat Osakunnan kokoukset, kuraattorin- tai virkailijanvaihtokaronkka, sillilounaat, senioripäivälliset, pikkujoulut sekä muut mahdolliset kuraattorin, toiminnanohjaajan tai tapahtumanjärjestäjän kanssa sovitut tapahtumat. Käytännönjärjestelyihin kuuluvat menun suunnittelu, budjetointi, raaka-aineiden hankinta, toteutus ja keittiön siivous. Yksin ei tässäkään tehtävässä tarvitse olla vaan emäntä delegoi tehtäviä apuemännille, joiden kanssa suunnittelu ja toteutus hoidetaan. Emäntä vastaa siitä, että asiat hoituvat ja antaa tarvittaessa ohjausta keittiössä sekä tekee päätöksiä. Ollakseen tietoinen Osakunnan toiminnasta, emäntä istuu osakuntaneuvostossa ja ohjelmatoimikunnassa. Toisinaan emäntä toteuttaa yhteisiä projekteja Domus Gaudiumin Osakuntien emännistöjen sekä Östra Finlands Nationin emännistön kanssa.

Toiminnanohjaaja *

Toiminnanohjaajan tehtävänkuvaan kuuluvat erilaisten aktiviteettien suunnittelu, niistä informointi sekä niiden järjestäminen. Toiminnanohjaajan ei tarvitse järjestää kulttuuri- tai liikuntaekskursioita tai -tapahtumia, sillä niistä vastaavat erikseen kulttuuri- sekä liikuntasihteeri. Toiminnanohjaajan järjestämän toiminnan siis tulee olla jotakin yleistä kivaa. Vuosien varella toiminnanohjaaja on järjestänyt esimerkiksi erilaisia excursioita Arabian tehtaalle, Hartwallin limutehtaalle, Fazerille jne. Toiminnanohjaaja voisi järjestää vaikkapa retken Heurekaan tai viedä ihmiset ajamaan carting-autoilla. Yleispätevien excursioiden ja reissujen lisäksi toiminnanohjaajan pestiin kuuluvat tietyt jokavuotiset tapahtumat, kuten Osakunnan pikkujoulut ja keväällä pidettävät teemabileet. Bileitä voi järjestää kuitenkin hyvin vapaasti, kunhan ottaa huomioon muiden Domus Gaudiumin Osakuntien tapahtumat ja sen, ettei tapahtumia tule liian kovaan tahtiin. Toiminnanohjaajan virka on yksi Osakunnan ydinviroista, joten virkansa puolesta toiminnanohjaajalle tulee automaattisesti muutamia ”ylimääräisiä” velvollisuuksia. Yksi tällainen on esimerkiksi osakuntaneuvoston jäsenyys. Osakuntaneuvoston kokoukset eivät ole mitenkään hirvittäviä, vaikka kuulostavatkin aika virallisilta. Niitä ei siis kannata pelästyä! Toinen ”ylimääräinen”, mutta silti mukava, tehtävä on ohjelmatoimikunnan puheenjohtajan homma. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnanohjaajan ei tarvitse ruveta yksin järkkäämään, vaan ohjelmatoimikunta auttaa kaikessa, niin suunnittelussa kuin käytännön toteutuksessakin. Lisäksi toiminnanohjaaja tekee jonkin verran yhteistyötä Domus Gaudiumin muiden osakuntien toiminnanohjaajien kanssa. Osakuntarajoja ylittävää työtä tehdessä tarjoutuu mukava aina mahdollisuus tutustua muiden osakuntien ihmisiin!

Ulkoasiainneuvos *

Ulkoasianneuvos kuuluu osakuntaneuvostoon ja toimii ulkoasiaintoimikunnan puhjeenjohtajana. Yhdessä toimikunnan ja ulkoasiainsihteerin kanssa ulkoasiainneuvos pitää yllä suhteita ruotsalaisiin ja virolaisiin ystävyysosakuntiin.

Koulutusneuvos *

Koulutusneuvoksen toimenkuvaan kuuluvat koulutustoimikunnan puheenjohtajuus sekä paikka osakuntaneuvostossa. Koulutusneuvos vastaa koulutustoimikunnan kokousten järjestämisestä sekä toiminnan suunnittelusta, tehtävien delegoinnista ja toteuttamisen sujuvuudesta. Pääpaino toimikunnan toiminnassa on linkittyneenä fuksiasioihin. Koulutusneuvos organisoi myös abi-infokiertueen, jonka puitteissa osakuntalaiset esittelevät Helsingin yliopistoa ja Osakuntaa Etelä-Karjalan lukioissa. Syksyllä koulutustoimikunta järjestää HETEKA-päivän, jossa abiturientit tulevat bussilla päiväretkelle Helsinkiin ja pääsevät näin tutustumaan yliopistoon ja Wiipurilaiseen Osakuntaan. Neuvoston suhteen koulutusneuvos omaa kahdensuuntaisen tiedottavan roolin: neuvoston toiveiden välittämisen koulutustoimikunnalle ja toimikunnan asioiden raportointi neuvostolle. Apunaan fuksiasioiden hoitamisessa koulutusneuvoksella on koulutustoimikunnan jäsenet sekä fuksineuvokset.

Tiedotusneuvos *

Tiedotusneuvos kuuluu virkansa puolesta neuvostoon ja toimii tiedotustoimikunnan puheenjohtajana. Tiedotusneuvoksen tehtävänä on huolehtia, että Osakunnan sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen toimivat. Yksin ei kaikkea kuitenkaan tarvitse tehdä, sillä tiedotusneuvoksella on apunaan tiedotustoimikunta, jonka kanssa hän vastaa mm. nettisivujen päivittämisestä ja sisällöntuottamisesta, sosiaalisen median (Instagram, Facebook) päivittämisestä, tiistaitiedotteen kirjoittamisesta ja ilmoitustauluista niin Domus Gaudiumilla kuin Helsingin Yliopiston aulassa. Toimikunta auttaa myös tiedotustoiminnan kehittämisessä.

Huoneistoneuvos *

Huoneistoneuvos kuuluu osakuntaneuvostoon ja osallistuu neuvoston kokouksiin. Pääasiallisena tehtävänään huoneistoneuvos kuuluu Huoneistotoimikuntaan eli HTK:hon. HTK on Domus Gaudiumin Osakuntien ja tiloissamme toimivien järjestöjen yhteistoimintaelin, jonka tehtävänä on pitää huolta tiloista ja niihin tehtävistä jokapäiväisistä sekä muista kaikkia hyödyttävistä hankinnoista. Huoneistoneuvos toimii yhteytenä Osakunnan (mukaan lukien osakuntaneuvoston) sekä HTK:n välillä. Huoneistoneuvokselle kuuluu myös jokin HTK:n viroista, sekä osallistuminen HTK:n kokouksiin kerran kuussa lukukausien aikana. HTK:n virat kiertävät osakuntien kesken niin että huoneistoneuvoksen virka on yksi seuraavista: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja.

Järjestösihteeri

Järjestösihteerin tehtävänä on vastata Osakunnan suhteista muihin järjestöihin. Käytännössä järjestösihteeri toimii Osakuntalaisen Unionin hallituksessa. Unionissa toimii yksi jäsen kustakin suomenkielisestä osakunnasta ja sen kautta hoituu yhteydenpito paitsi muihin osakuntiin myös osakuntien edustajistoryhmän kautta Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan. Osakuntalainen Unioni huolehtii osakuntien edustuksesta joka toinen vuosi pidettävissä HYY:n edustajiston vaaleissa. Järjestösihteeri tiedottaa vaaleista osakunnassa ja huolehtii oman osakunnan vaalipäälliköiden valinnasta.

Ulkoasiainsihteeri

Ulkoasiainsihteerin tehtävänä on huolehtia Osakunnan suhteista ruotsalaisiin ja virolaisiin ystävyysosakuntiin,  joita ovat Västmanslands-Dala Nation Uppsalassa ja Sydskånska Nation Lundissa sekä Korp! Revelia ja Korp! Amicitia Tartossa. Ulkoasiainsihteerin tehtävät ajoittuvat pääasiallisesti vuosijuhlan ja Pamauksen tienoille, jolloin ulkoasiainsihteeri lähettää kutsut ystävyysosakunnille, järjestää vieraille majoituksen ja ohjelmaa sekä hoitaa muita käytännön asioita vierailun aikana.  Ulkoasiansihteeri huolehtii järjestelyistä myös, jos Osakunta saa ulkomaisia vieraita juhlien ulkopuolella tai järjestää ystävyysosakuntien kanssa yhteisiä tilaisuuksia. Apuna virassa on ulkoasiantoimikunta.

Maakuntasihteeri

Maakuntasihteeri järjestää viikonlopun mittaisen kesäretken jonkin Etelä-Karjalan kunnan vieraaksi.

Kulttuurisihteeri

Kulttuurisihteerin tehtävänä on huolehtia osakuntalaisten kulttuuriharrastuksista. Tapana on ollut käydä säännöllisesti muun muassa teatterissa, konserteissa, elokuvissa, näyttelyissä, museoissa… mitä ikinä on keksittykin! Kulttuurisihteerin tehtäviin kuuluu lähinnä siis seurata pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaa: valita osakuntalaisia todennäköisesti kiinnostavat tapahtumat, varata liput, mainostaa tapahtumia Osakunnan kokouksissa ja sähköpostilistalla. Kun liput on lunastettu, ei muuta kuin nautiskelemaan kulttuurielämyksistä. Välillä kannattaa kysellä, mikä osakuntalaisia kiinnostaisi. Osakunta on määritellyt tietyn summan kulttuuribudjettiin, josta kulttuurisihteeri annostelee Osakunnan tukea. Tavallisesti esimerkiksi teatterilipusta on saanut yhden euron alennuksen. Kulttuurisihteeri kuuluu myös ohjelmatoimikuntaan ja voi siten olla mukana kehittelemässä monipuolisia tapahtumia Osakunnassa. Kaikin puolin hauskaa ja mukavaa puuhaa kulttuririennoista pitävälle!

Pamausmestari

Pamausmestari organisoi Wiipurin pamauksen järjestämisen ja huolehtii myös illan aikana ohjelman kulusta. Hän on juhlista päävastuussa, vaikka kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Suurimpia tehtäviä ennen juhlia ovat juhlapaikan valinta ja varaaminen, budjetin hahmottelu, tanssikorttien ja kutsujen tekeminen sekä mahdollisten mainosten haaliminen. Lisäksi hommaan kuuluu sata muuta pientä hoidettavaa asiaa parin kuukauden aikana ennen juhlia (ja varmaan vähän sen jälkeenkin). Erikseen valitaan arpajais- ja revyyvastaavat. Samoin kutsuvieraiden kutsumiset jaetaan kokouksessa osakuntalaisille. Budjettia voi käsitellä taloustoimikunnassa, ettei siitä tarvitse olla ihan yksin vastuussa. Pamausmestarin kansiossa on varsin hyvät ohjeet ja mallina aiempien vuosien papereita sekä muita pamausmestarin tehtäviä helpottavaa tietoja. Sitä paitsi aiemmilta pamausmestareilta voi aina kysyä neuvoa ja apua.

Vuosijuhlamestari

Vuosijuhlamestari järjestää maaliskuun alussa järjestettävän vuosijuhlan. Tehtäviin kuuluvat muun muassa vuosijuhlatilan varaaminen ja juhlamenuun valitseminen, vuosijuhlabudjetin tekeminen ja sen esitteleminen taloustoimikunnalle, tanssiharjoitusten järjestäminen, plaseerauksen hoitaminen, tanssikorttien ja kutsujen tekeminen ja vuosijuhlien tilinpäätöksen hoitaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu vuosijuhlan juontaminen, juhlapuhujan etsiminen (tässä voi pyytää apua esimerkiksi kuraattorilta) ja monta muuta pientä tehtävää ennen juhlia. Lisäksi vuosijuhlamestari huolehtii vuosijuhlamestarin kansion päivityksestä sekä sen säilytyksestä, sillä sieltä löytyy tarkemmat ohjeet ja neuvot viran hoitamista varten. Kannattaa myös olla yhteydessä aiempiin vuosijuhlamestareihin ja pamausmestareihin, sillä virkojen tehtävät ovat pääpiirteittäin samankaltaiset. Vuosijuhlamestari voi myös etsiä juhliin sponsoreita. Vuosijuhlamestari valitaan poikkeuksellisesti keväisin, koska silloin vuosijuhlamestarilla on rittävästi aikaa juhlien organisoimiseen.

Seniorisihteeri

Seniorisihteeri toimii linkkinä Osakunnan ja sen senioriyhdistyksen, Seniores Wiburgenses’n välillä. Seniorisihteeri hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, järjestää senioreiden kuukausitapaamisten ilmoittautumisia ja tilavarauksia, toimii yhdistyksen halllituksen kokouksissa sekä vuosikokouksessa sihteerinä, hoitaa yhdistyksen kirjanpidon, tekee tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja -suunnitelman sekä kirjoittaa yhteistyössä puheenjohtajan kanssa jäsenkirjeet sekä Williin senioripalstan.

Asuntolasihteeri

Asuntolasihteerin tehtävänä on huolehtia, että Osakunnan 28 asunnossa majailee luotettavat ja tunnolliset vuokranmaksajat ympäri vuoden. Asuntolasihteeri hoitaa kaikki käytännön järjestelyt Osakunnan vuosittaisessa asuntohaussa helmi -maaliskuussa sekä fuksiasuntojen haussa kesä-heinäkuussa. Tehtäviin kuuluu mm. hakuilmoitukset, hakulomakkeet, tulosten ilmoittaminen ja uusien asukkien ohjeistaminen. Lisäksi asuntolasihteeri ylläpitää jonotuslistaa ja laatii vuokrasopimukset muihin paitsi Mäkelänrinteen asuntoihin. Asuntolasihteeri toimii myös asuntolatoimikunnan sihteerinä, hoitaa kokousten käytännön järjestelyt ja huolehtii toimikunnan kokousannin ja päätökset kirjalliseen muotoon.

Fuksineuvos *

Fuksisneuvoksen virka on hauska ja monimuotoinen homma Osakunnalla. Fuksineuvos vastaa nimensä mukaisesti fuksiasioista yhdessä koulutustoimikunnan kanssa: järjestää syksyn fuksitapahtumat,  lähettää fuksipaketit, joihin sisältyy fuksiwilli ja muuta keksimääsi hauskaa, sekä kirjaa ja tutustuttaa fuksit Osakuntaan. Fuksineuvos toimii sihteerinä koulutustoimikunnan kokouksissa ja toimittaa pöytäkirjat koulutusneuvokselle. Fuksineuvoksena saa toteuttaa pitkälti omaa mielikuvitustaan, tutustua ihaniin uusiin fukseihin ja organisoida tapahtumia oman mielensä mukaan. Yksin ei joudu kaikkea tekemään, sillä koulutustoimikunta tukee fuksineuvoksen toimintaa ja virka on helposti jaettavissa. Fuksineuvos kuuluu osakuntaneuvostoon.

Liikuntasihteeri

Liikuntasihteerin tehtävänä on järjestää osakuntalaisille erilaisia liikunta-aktiviteetteja. Virkansa puolesta liikuntasihteeri tekee yhteistyötä ohjelmatoimikunnan kanssa.  Tärkeimpänä tehtävänä on kannustaa tapahtumien ja ekskursioiden avulla osakuntalaisia liikkumaan yhdessä. Liikuntasihteeri voi esimerkiksi hyödyntää omaa liikuntahistoriaansa tai tutustuttaa lajeihin, joita harva muuten kokeilisi. Aktiviteettien järjestämisessä auttaa liikuntasihteerin budjetti, jota voi käyttää esimerkiksi osallistumiskustannusten pienentämiseen. Viime vuosina liikuntasihteeri on järjestänyt osakuntalaisille mm. avantouintia, jousiammuntaa, retken kiipeilypuistoon, MegaZonea ja tietenkin kyykkää. Talvikaudella on myös käyty katsomassa SaiPan pelejä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi WiO on ottanut liikuntasihteerinsä johdolla usein osaa Akateemiseen Warttiin.

Willin päätoimittaja (virkakausi 2 vuotta)

Osakuntalehtemme Willin päätoimittajan tehtäviin kuuluu parikymmensivuisen lehden toimittaminen alusta loppuun saakka. Lehteä tehdään viisi numeroa vuodessa. Näistä neljä on tavallisia lukukausien aikana valmistuvia lehtiä, ja lisäksi ilmestyy aina lukuvuoden alussa erikoisnumero FuksiWilli, joka tehdään kesän aikana. Päätoimittajan arki pitää sisällään toimituskunnan kanssa ideoimista, juttujen kirjoittamista, valokuvaamista, lehden taittamista, painoon viemistä sekä sieltä noutamista ja lopuksi valmiin lehden postittamista. Suuri osa ajasta mennee osakuntalaisten nakittamisessa kirjoitushommiin tai taitto-ohjelman ja printterin kanssa hääriessä. Willillä on kaksi päätoimittajaa ja virka on poikkeuksellisesti kaksivuotinen. Tämä tarkoittaa sitä, että joka vuosi avoinna on yksi päätoimittajan virka. Uusi päätoimittaja ei siis joudu aivan tuuliajoille eikä tietokoneista ole välttämätöntä tietää perusteita enempää.

Laulunjohtaja

Laulunjohtajan tehtävänä on johtaa yhteislaulua Osakunnan juhlissa, erityisesti Pamauksessa ja vuosijuhlassa, mutta myös pienemmissä juhlissa kuten sitseillä. Laulunjohtaja aloittaa kappaleet ja huolehtii niiden lopetuksesta wiipurilaisten tapojen mukaisesti. Laulunjohtajan varustukseen kuuluu miekka, jolla hän näyttää tahtia laulun aikana. Halutessaan laulunjohtaja voi järjestää musiikkiaiheista toimintaa Osakunnalla, kuten laulukirjan läpilaulajaiset.

Kirjaston- ja arkistonhoitaja (voidaan jakaa myös kahdeksi viraksi)

Osakunnan arkisto- ja kirjastokaapit ovat jo kauan sitten jääneet liian pieniksi. Kirjastonhoitaja yhdessä arkistonhoitajan kanssa (tai sitten arkiston- ja kirjastonhoitaja, jos virkaa ei ole jaettu) yrittää pitää tavarat paikoillaan ja ujuttuu väliin myös uutta materiaalia (esim. uusia kirjoja, lehtileikkeitä, valokuvia). Kirjastonhoitajan virka on itsenäinen: aikaa voi käyttää aineiston läpikäymiseen ja järjestelyyn vaikka kuinka, mutta toisaalta kirjaston/arkiston voi jättää myös ”uinumaan”. Arkiston- ja kirjastonhoitajan kuitenkin pitäisi tietää mitä kaapit sisältävät, sillä jonkun täytyy tietää.

Valokuvaaja

Osakunnan valokuvaaja päätyy virkansa mukana monien Osakunnan tapahtumien polttopisteeseen. Perinteisesti valokuvaajan varustus on ollut omasta takaa (normaali järjestelmäkamera ja erillinen salama), ja ehdoton vaatimus menestykselliselle viran hoitamiselle on kiinnostusneisuus valokuvaamisesta. Nykyään osakunnalla on oma kamera, eli sekään ei ole vaatimus virkaan hakemiselle. Osakunnan suuret juhlat, Pamaus ja vuosijuhla, ovat valokuvaajan kiireellisimpiä hetkiä; potrettien ja ohjelmanumeroiden kuvaamisen välillä omalle tuolille ehtii lähinnä vaihtamaan filmiä ja syömään jäähtynyttä ruokaa. Mutta viimeistään juhlien jatkoilla pääsee varsin vapaasti käytämään luovuutta, ja vangitsemaan juhlahumua ja tunnelmaa hopealle. Hienoimpia hetkiä kuvaajan virassa ovat ne päivät, jolloin on tarjolla uusi albumillinen kuvia osakuntalaisten katseltavaksi. Valokuvaajia valitaan yleensä useampi.

Verkkovastaava

Verkkovastaavan tehtävänä on ylläpitää Osakunnan verkkosivujen infrastruktuuria. Ylläpitotehtäviin lukeutuvat mm. ohjelmistopäivityksistä huolehtiminen, sivuston kehittäminen, varmuuskopioiden ottaminen ja käyttäjähallinta. Verkkovastaava toimii tarvittaessa tiedotustoimikunnan kanssa, joka vastaa verkkosivujen ja sosiaalisten medioiden sisällöistä. Tehtäviin kuuluu myös tarvittaessa tukipalvelut eli muiden osakuntalaisten neuvonta internetsivujen ja siihen liittyvien ohjelmistojen käytössä. Verkkovastaava hoitaa tehtävänsä halutessaan etänä, mutta myös Osakunnalta löytyvät välineet työskentelyyn.

Vaalipäällikkö

HYYn edustajistovaalit järjestetään joka toinen vuosi. Jotta vaalit olisivat onnistuneet ja menestyksekkäät osakuntien osalta, tarvitaan jokaiselta osakunnalta vaalipäällikkö (tai kaksi). Vaalipäällikkönä pääsee värväämään osakuntalaisia ehdokkaiksi, mainostamaan edarivaaleja osakuntalaisten keskuudessa, tekemään vaaliflyereitä ja vaikkapa leipomaan vaalikeksejä ja tekemään vaalijulisteita yhdessä ehdokkaiden kanssa. Vaalipäälliköt nyös organisoivat koulutuksia yhdessä Osakuntalaisen Unionin kanssa ehdokkaille ja huolehtivat, että jokaisesta ehdokkaasta otetaan vaalikuva. Väälipäälliköt kannustavat ehdokkaita tekemään vaalityötä ja myös auttavat heitä siinä. Vaalipäällikön on hyvä näyttää esimerkkiä muille osakuntalaisille asettumalla myös itse ehdolle HYYn edustajistovaaleihin. Vaalityöskentelyn etenemisestä voi kertoa vaikkapa tarkoitusta varten perustetulla Facebooksivulla – ja onpa osakunnalla joskus ollut vaaliblogikin! Vaalipäällikkönä pääsee tutustumaan muiden osakuntien aktiivieihin ja tunnustelemaan kutkuttavaa vaalitunnelmaa aivan lähietäisyydeltä. Domus Gaudiumin Osakunnat tekevät monesti yhteistyötä edarivaalien suhteen, joten apua vaalihehkutukseen saa myös muilta Domus Gaudiumin Osakuntien vaalipäälliköiltä sekä tietenkin itse ehdokkailta. Vaalipäälliköt myös organisoivat huikeat vaalisitsit kaikille DG:n Osakuntien ehdokkaille!

Apuemäntiä (yleensä n. 8-10 kpl)

Apuemännät työskentelevät keittiössä emännän ”alaisina” ja tukena. Tarkoituksena on kokkailla osakuntalaisten moninaisiin tilaisuuksiin maukasta purtavaa emännän kanssa sovittuina kertoina. Välillä leivotaan pullaa ja tehdään salaatteja, toisinaan valmistellaan hieno illallinen alkukeitosta jälkiruokaan. Raaka-aineet haetaan yhteisvoimin emännän ehdottamasta kaupasta. Tunnelma keittiössä on yleensä erittäin mukava ja rento. Tehtävien lomassa aikaa riittää aina juoruiluun ja musiikin kuunteluun. Kiitollisia tehtäviä ovat myöskin ruokien ja juomien maistelu. Kenenkään ei tarvitse yksin uupua tiskivuoren alle, vaan homma toimii yhteispelillä. Emännältä saa neuvoja keittiössä askarruttaviin kysymyksiin, kuten kuinka keitetään kahvia, mistä löytyvät kattilat ja montako valkosipulia uskaltaa ruokaan laittaa. Tämä on monen osakuntalaisen ensimmäinen pesti ja moni on myös jäänyt emännistön pysyvään kalustoon.

Apuisäntiä (yleensä n. 8-10 kpl)

Apuisännän hommaan kuuluu ennen kokousta tuolien järjestäminen kokoussaliin ja kokouksen jälkeen niiden pois kerääminen. Aina osakuntatiloissa liikuskellessaan apuisäntä on velvollinen myymään virvokkeita janoisille osakuntalaisille. Jokainen apuisäntä päivystää osakuntahuoneistossa muutamia iltoja vuoden aikana (riippuen appareiden määrästä, suunnilleen kolmena iltana keväällä ja kolmena iltana syksyllä – ei siis paha nakki). Päivystysiltoina apuisäntä saapuu Osakunnalle kuuden seitsemän aikaan, hengailee Osiksella, myy virvokkeita ja auttaa muita, jos jotakin ongelmanpoikasta tulee. Illan päätteeksi apuisäntä katsoo, että kaikki poistuvat paikalta ajoissa ja tarkistaa että tiskikone + muut pelit ovat pois päältä. Muutaman kerran vuodessa Osakunnalla järjestetään tilaisuuksia, joihin apuisännät saapuvat tarjoilemaan ja kaatamaan juomia. Samoin Vuosijuhlan- ja Pamauksen jatkobileissä ja useissa muissa pienempien juhlien jatkobileissä apuisännät usein vastaavat virvokkeiden myynnistä. Vuosijuhlan ja Pamauksen jatkojen jälkeen apuisännät myös aamuyöstä (tai aamulla) siivoavat jatkotilat. Apuisännän homma on kokolailla joustava, sillä appareiden määrästä johtuen ei jokaisen tarvitse olla mukana jokaisessa tilanteessa. Yhden apuisännän harteille ei siis jää mitenkään mahdotonta työmäärää. Ja apuisännän hommat ovat kaiken lisäksi mukavia!

Stipendisäätiön opiskelijajäsen

Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiössä on kaksi opiskelijajäsentä, joiden molempien toimikausi on kaksi vuotta. Joka vuosi säätiöön valitaan uusi opiskelijajäsen poistumisvuorossa olevan tilalle, niin että hallituksessa on aina vanhempi ja nuorempi opiskelijajäsen. Nuorempi opiskelijajäsen toimii hallituksen jäsenenä ja vanhempi hallituksen sihteerinä. Opiskelijajäsenten tehtävänä on pitää yhteyttä osakunnan ja säätiön välillä yhdessä kuraattorin kanssa, joten tehtävään hakevan on hyvä tuntea osakunnan toimintaa. Tämän lisäksi opiskelijajäsenistä pidempään toiminut hoitaa apurahahaun käytännön järjestelyt: laatii hakemuslomakkeet, hoitaa tiedotuksen hakuihin liittyen ja käsittelee hakemukset muuta säätiön hallitusta varten yhdessä toisen opiskelijajäsenen kanssa. Varsinkin hakemusten sujuva ja luotettava käsittely edellyttää taulukkolaskintaohjelman jonkinasteista hallintaa. Molemmat jäsenet osallistuvat myös säätiön kokouksiin, joita on noin kerran kuukaudessa.