Virkailijat ja Osakuntaneuvosto 2023

Jussi Pakkasvirta

Inspehtori

Valvoo osakuntalaisia kuin omia lapsiaan.

Oona Laine

Kuraattori

Johtaa osakunnan toimintaa, huolehtii jäsenistä, ulkosuhteista ja oikeastaan vähän kaikesta.

Osakuntaneuvosto

Milla Muttonen

Varakuraattori

Kuraattorin oikea käsi ja asuntolatoimikunnan pää.

Vilja Antikainen

Sihteeri

Huolehtii muun muassa pöytäkirjoista ja postista.

Matti Pellinen

Taloudenhoitaja

Vastaa osakunnan kassasta ja osakuntalaisten kulukorvauksista täydellä sydämellä.

Sohvi Niemi

Toiminnanohjaaja

Siellä missä on toimari, on ne bileet. Pitää huolen tunnelmasta ja meiningistä.

Aleksei Goldberg

Tiedotusneuvos

Viestii osakunnalle ja osakunnasta. Osakunnan oma lehdistösihteeri.

Tanja Tiainen & Sara Vänttilä

Isännät

Tarjoilevat juhlissa, siivoavat niiden jälkeen. Tapahtumissa korvaamattomia.

Enni Saukkonen & Vertti Vanonen

Emännät

Isäntien tavoin tärkeitä tekijöitä - mutta keittiössä. Kokkaavat arkena ja sunnuntaina.

Aino Korhonen

Huoneistoneuvos

Osakuntatilojen vaalija. Olkoon tarve vessapaperille tai uudelle lukolle, sen hoitaa huoneistoneuvos.

Alina Kilpeläinen & Heta Korhonen

Fuksineuvokset

Johdattavat uunituoreet fuksit osakuntaelämän saloihin.

Olli-Aaron Kaskinen

Ulkoasiainneuvos

Ystävyys Viroon ja Ruotsiin päin säilyy, kun ulkoasiainneuvos on paikalla.

Marika Jegoroff & Elina Lyytikäinen

Koulutusneuvokset

Selvittävät sen mysteerin, miten eteläkarjalaiset abit löytävät Helsinkiin ja osakunnalle.

Riina Melto

Kulttuurisihteeri

Esittelee osakuntalaisille niin musiikkimaailmaa, teatteria kuin kaupunkiarkkitehtuuria.

Leevi Härkönen & Johan van der Meer

Verkkovastaavat

Pitävät yllä osakunnan toimintaa pilvessä.

Ilona Jalkanen

Ulkoasiainsihteeri

Ulkoasiainneuvoksen aisapari. Varmistaa, että ulkomaiset vieraamme viihtyvät.

Niina Koistinen & Ella Miikki

Laulunjohtajat

Cantus ex est! Heiluttavat miekkaa ja huolehtivat siitä, että pöytäjuhlilla laulu raikaa.

Ville Huuhilo

Asuntolasihteeri

Osakunnan Jethro. Ilman asuntolasihteeriä ei olisi wiipurilaisilla osakunta-asuntojakaan.

Ansa Kilpeläinen & Seppo Kivimäki

Järjestösihteerit

Veljeilevät muiden osakuntien kanssa ja istuvat Osakuntalaisen Unionin hallituksessa.

Riina Melto & Helmi Pykäläinen

Vuosijuhlamestarit

Tekevät kevään suurimmat juhlat.

Tuulia Kettunen & Enni Saukkonen

Willin päätoimittajat

Johtavat Willin toimittajajoukkoa ja pistävät lehden kasaan neljästi vuodessa.

Joa Jurvanen

Maakuntasihteeri

Vie osakuntalaiset kesäretkelle maakuntaan.

Niina Koistinen & Alli Tanhola

Liikuntasihteerit

Pipolätkää, lenkille, avantoon tai katsomaan matsia - liikuntasihteerit hoitavat.

Joa Jurvanen

Pamausmestari

Ilman Pamausmestaria wiipurilaisten vuoden tärkein päivä jäisi näkemättä ja kokematta.

Jaakko Tanhola

Seniorisihteeri

Sukkuloi osakunnan ja seniorijärjestö Seniores Wiburgensesin välissä.

Riina Melto & Sami Sidoroff

Valokuvaajat

Osakunnan omat paparazzit. Etsivät linssiluteet ja ikuistettavat hetket juhlissa ja muualla.

Aaron Iitiä & Otso Kaihilahti

Arkiston- ja kirjastonhoitajat

Hoitavat osakunnan arkistoa Vironkadulla ja myöntävät osakuntalaisille luvan lainata opuksia kirjastosta.

Leevi Härkönen & Helmi Pykäläinen

Graafikot

Huolehtivat osakunnan ilmeestä luomalla huikeita grafiikoita.

Joa Jurvanen & Ulriikka Roiha

Yhdenvertaisuusvastaavat

Pitävät huolen siitä, että osakunnalla kaikki viihtyvät tasa-arvoisesti.

Apuemännät

Kirsi Hyväri

Sanna Inkilä

Evgeni Jokiniemi

Ulriikka Kaskinen

Niina Koistinen

Kaisa Kuokkanen

Sofia Luukko

Ottilia Nikula

Matleena Parkko

Mikko Pellinen

Venla Sainio

Adrian van der Meer

Apuisännät

Aleksei Goldberg

Samuli Huuhilo

Otso Kaihilahti

Rasmus Kareinen

Vesa Korhonen

Riina Melto

Matti Pellinen

Nea Salo

Sami Sidoroff

Sampo Äijälä

Toimikuntien varsinaiset jäsenet

Asuntolatoimikunta
Samuli Huuhilo
Ville Huuhilo
Evgeni Jokiniemi
Tuulia Kettunen
Ansa Kilpeläinen
Aino Korhonen
Ottilia Nikula
 
Ohjelmatoimikunta
Anni Huomolin
Riina Melto
Milla Muttonen
Eetu Pakkanen
Anssi Vainio
Vilma Väliketo
 
Koulutustoimikunta
Otso Kaihilahti
Ansa Kilpeläinen
Seppo Kivimäki
Eetu Pakkanen
Mikko Pellinen
Johan van der Meer
 
Kurinpitolautakunta
Joa Jurvanen (yhdenvertaisuusvastaava)
Oona Laine
Milla Muttonen
Sohvi Niemi
Ulriikka Roiha (yhdenvertaisuusvastaava)
Tanja Tiainen
Sara Vänttilä
Ulkoasiaintoimikunta
Evgeni Jokiniemi
Riina Melto
Mikko Pellinen
Pekka Sutinen
 
Tiedotustoimikunta
Vilja Antikainen
Leevi Härkönen
Tuulia Kettunen
Riina Melto
Milla Muttonen
Mikko Pellinen
Helmi Pykäläinen
Venla Sainio
Enni Saukkonen
Sami Sidoroff
Johan van der Meer
 
Willin toimituskunta
Vilja Antikainen
Anni Huomolin
Joa Jurvanen
Ulriikka Kaskinen
Ansa Kilpeläinen
Seppo Kivimäki
Milla Muttonen
Jaakko Tanhola
Vertti Vanonen

Wiipurilaisen Osakunnan edustajat

Domus Gaudiumin osakuntatilojen huoneistotoimikunta HTK

Aino Korhonen

Iida Sääskö

Jaakko Tanhola

huoneistoneuvos@wiipurilainenosakunta.fi

Osakuntalainen Unioni ry

Ansa Kilpeläinen

Seppo Kivimäki

jarjestosihteeri@wiipurilainenosakunta.fi

Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiö

Perttu Pohjonen (hallituksen puheenjohtaja)

Anna Luikko (hallituksen varapuheenjohtaja)

Alli Tanhola (sihteeri ja hallituksen jäsen)

Anton Falkenberg (hallituksen jäsen)

Juho Myyryläinen (hallituksen jäsen)

Oona Laine (hallituksen jäsen)

Olli-Aaron Kaskinen (hallituksen jäsen)

Mikko Eronen (asiamies)

Ylioppilasasuntolasäätiön hallitus

Oona Laine

laineenoona@gmail.com

Aino Korhonen

Vilma Väliketo

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta (OYV)

Wiipurilaisen Osakunnan edustajat

Aleksei Goldberg

Enni Saukkonen

Itäsuomalainen Valtuuskunta

Wiipurilaisen Osakunnan edustajat

Vilja Antikainen

Ella Miikki